#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 306,000 บาท จากคุณยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ และคณะ จากบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 306,000 บาท จากคุณยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ และคณะ จากบริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สำหรับจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts