#ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก “ล้างตลาดสะอาด ปลอดภัย โควิด – 19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก”ล้างตลาดสะอาด ปลอดภัย โควิด – 19 ” บริเวณตลาดท่าน้ำอ้อย

โดยมี นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เนื่องจากเป็นตลาด ค้าขาย ช่วงเช้า ช่วงเย็น และเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดจัดให้มีจุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และจัดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด


ภาพ สำเริง
ข่าวกษิภณ กันยาสิน

Related posts