เชียงใหม่ /// เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2560 ด้านธุรกิจทั่วไป โดยมีนางมัลลิกา กันเขตต์ สสว.เชียงใหม่ แถลงรายละเอียดร่วมกับนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ภคินี อริยะ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ มช. และนายเอกสิทธ์ จันทกลาง ผู้ประกอบการน้ำผึ้งแสงผึ้งลำพูน แถลงรายละเอียดที่ห้องพิณทอง รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60 เวลา 11.00น. เพื่อบ่มเพาะประชาชน นักศึกษา และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมให้สามารถสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้ได้รับการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกันอันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักศึกษาที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์และดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ท่ามกลางผู้สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก สนใจสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 053920299 ต่อ 404 หรือ 0846130341

ภาพ/ข่าว    กาณฑ์  โสภโณดร

Related posts