#รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายวิหารและสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายวิหารและสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ ฯ พร้อมด้วยนาวาอากาศโท ปกป้อง สุระกุล ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

ร่วมพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ครูบาอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเปอะ และ พลอากาศโท ณฤพล เลิศกุศล รวมถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดหาปัจจัยบูรณะวิหารของวัดป่าเปอะที่มีความทรุดโทรมตามกาลเวลา ณ พระวิหาร วัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Related posts