#นายกเล็กเก้าเลี้ยว ยกทีมเข้าพบนายก อบจ.ประสานความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น

นายกเก้าเลี้ยวขอพบ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายธงชัย แผ่วัฒนากุล นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว, นางอนุสรณ์ ไกรวิทยานุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว, นายรณฤทธิ์ ใยสำลี รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว, นางมลิวัลย์ จันทร์สุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว, พ.อ.อ.แสวง สุราภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว เข้าพบ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อหารือแนวทางทำงานในประเด็นต่างๆ ทั้งในเรื่องเครื่องจักรที่ใช้พัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นอื่นๆ เพื่อให้มีการประสานการทำงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

/////

Related posts