* พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน ๔๑

ในการนี้ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จำนวน ๑ คน โดยเป็นว่าที่นาวาอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน

Related posts