#ทีมงานสนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ได้นัดประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมตัวแทนชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ. ห้องเวียงฟ้า กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ คุณสุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด    ของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน  ทีมงานสนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ได้นัดประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมตัวแทนชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน แบ่งเส้นทาง 3 รูปแบบ พร้อมคัดเลือกสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน สินค้า OTOP อ.บ้านธิ

เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และพัฒนาระบบความคุ้มคุณภาพด้านสินค้า บริการและสาธารณะสุข นำร่องรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเส้นทาง Banthi Cultural Sealed Route เชื่อมโยงกับ Lamphun Golf Sandbox (LGS) ครับ ทั้งนี้ความคืบหน้าจะนำแจ้งในที่ประชุมครั้งหน้าที่จะถึง ในวันพุธที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องฟ้าประทาน สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

Related posts