#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบและแสดงความยินดีกับนายอัศนี บูรณุปกรณ์ ในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา13.00​น.  ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รอวอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบและแสดงความยินดี

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมรองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 ฝ่าย ณ​ สำนักงานเทศบาล นครเชียงใหม่ ครับ

Related posts