#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาทำงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผย ได้แจ้งบุคลากร จะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาทำงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19


เรียนอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาทำงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดังวันเวลาต่อไปนี้
วันพุธที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจะทำการพ่นยา
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ทุกห้อง
2. อาคารมาร์ติน ทุกห้อง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำการพ่นยา
1. อาคารวิทยบรการ ทุกห้อง
2.อาคารโรงฝึกอเนกประสงค์
เอราวัณ ทุกห้อง
วันศุกร์ที่25 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะทำงานพ่นยา
1. โดมอเนกประสงค์เหลืองอร่าม
2.สนามตะกร้อ
3. อาคารกิจการนักศึกษา
4.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ตรงห้องเจ้าหน้า ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนักกีฬา)
5.โรงยิมนาสติก
6.โรงยิมแบดมินตัน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ๆดูแลสถานที่และห้องดังกล่าวช่วยเปิดห้องตามวันและเวลาที่แจ้งข้างต้น ขอบคุณครับ

Related posts