##แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม หน่วยฉีด โรงพยาบาลลานนา

** สำหรับวันที่ วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 **

ท่านสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
*คิวค้างฉีด อายุมากกว่า 60 ปี เลือก วัคซีน Astra Zeneca
– วันที่ 17 มิถุนายน มาฉีด 24 มิถุนายน 2564
– วันที่ 18 มิถุนายน มาฉีด 25 มิถุนายน 2564
– วันที่ 19 มิถุนายน มาฉีด 26 มิถุนายน 2564
– วันที่ 20 มิถุนายน มาฉีด 27 มิถุนายน 2564

* คิวนัดปกติ วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 มาได้ตามเวลานัดหมาย
– อายุน้อยกว่า 60 ปี ฉีดวัคซีน Sinovac
– อายุมากกว่า 60 ปี วัคซีน Astra Zeneca

#หากประสงค์จะเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีน
ติดต่อ #แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052-134 777
เพื่อขอรับคิวฉีดวัคซีนที่ต้องการ

Related posts