“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564-2570  มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรมีความพร้อมที่ดีในการป้องกันสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2564-2570

พร้อมชี้แจงแนวทางและบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำแผนฯ ให้เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกัน และเสริมกำลังกันอย่างบูรณาการ เหมาะสมกับการปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่

*********************************

เชียงใหม่ – บริษัทแกลสซี่แลนด์ จำกัด มอบงานบริจาคการปรับปรุงวิหารพระเจ้าทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. มูลค่า 100,000 บาท

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ วิหารพระเจ้าทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************

ลำพูน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 14,161 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของจำนวนคนที่ประสงค์ฉีด 157,452 รายและผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้ว ยอดสะสมอยู่ที่ 5,752 ราย

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เผยว่าสำหรับการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
 พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง
 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 งดการออกกำลังกาย 2 วันก่อนและหลังฉีด
 หากมีโรคประจำตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
 หากมียาที่รับประทานอยู่ ให้นำติดตัวไปแจ้งเจ้าหน้าที่

****************************

จังหวัดเชียงใหม่  พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย ในขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากคลัสเตอร์ของติวเตอร์สถาบันกวดวิชา ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ทำให้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมเป็น 4,134 ราย โดยมีผู้ที่รักษาหายแล้ว 4,085 ราย และยังคงมีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 22 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 13 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 7 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 2 ราย โดยไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย เท่าเดิม

************************

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ชูนวัตกรรมสมุดพกครอบครัว ขจัดปัญหาความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 นางสาววริสรา บุญมา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงนวัตกรรมสมุดพกครอบครัวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า จากข้อมูลระบบบริหารจัดการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TP Map (ปี 2562) จังหวัดเชียงใหม่มีครัวเรือนเปราะบางหรือครัวเรือนยากจน กว่า 50,234 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของประชากรที่ได้รับการสำรวจ (36ล้านคน) จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) 

*****************************

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 3 –  คุณรัชนี วาลส์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในสถานการณ์ covid-19

โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

****************************

จ.ลำปาง – จนท.หลายหน่วย บุกตรวจสอบบ้านเป้าหมาย ใน อ.งาว ยึดไม้เถื่อนหลายสิบแผ่น

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจยึดอายัดไม้เถื่อนพร้อมผู้ต้องหา หลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายซึ่งมีการลักลอบนำไม้ห้วงห้ามผิดกฎหมายมาซุกซ่อน เบื้องต้นผู้ต้องหาอ้าง ไม้ทั้งหมดเป็นของอดีตสามีที่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเพราะจำนนด้วยหลักฐานถูกคุมตัวดำเนินคดี

*******************************

เมืองสามหมอก – ทหารร่วมกับตำรวจ 2  อำเภอแม่ฮ่องสอนโซนใต้  เข้าปราบปรามการลักลอบ ลำเลียงยาเสพติดทางไปรษณีย์

 เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 3601 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบเมย และฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย ทำการปล่อยแถว ปิดล้อมเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดผ่านไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ระบบขนส่ง(Logistics) เพื่อปราบปรามการลักลอบ ลำเลียงขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว อันอาจเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและคัดกรองให้ผู้ประกอบการทราบ ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ต.อ.วุฒิชัย กลิ่นสิงห์ ผกก.สภ.สบเมย เป็นประธาน

***************************

เชียงใหม่ – ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ

นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระรูปจำลอจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ,เสนาธิการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมประกอบพิธีฯ ณ หน้าหอพระพุทธชินราชจำลอง กองบิน ๔๑

*****************************

ลำพูน  – ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ขับเคลื่อน เพื่อความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว

โดยผอ.จักรกฤษณ์พร้อมภาครัฐและเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันเบรนสตรอมรวดเร็วทันใจ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจากวันที่คุณฟ้าไปขอพบและปรึกษาหารือกับท่านและท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท่านผอ.ท่องเที่ยววันนี้ได้รับการขับเคลื่อน เพือความเป็นเลิศการด้านท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูนเมืองรองเพื่อนำร่องก่อนจังหวัดอื่นๆ

******************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ – ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่1/2564

นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

*****************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ – ขอขอบคุณ ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ 

*****************************

รู้ทัน  สภาพอากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

**************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

****************************

“บิ๊กก้อง” ประธานสโมสรช้างเผือก ทุมเทสุดกำลัง เสริมแกร่งทุกตำแหน่ง ทีมลูกหนังเนื้อแท้เมืองเวียงพิงค์  เชิญชวนพี่น้องร่วมส่งกำลังใจให้ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” กับการลงเล่นในศึกไทยลีก 1 ครั้งแรก ในประวัติศาสตร์

พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

******************************

“หญิงเก่งรวยน้ำใจ ”  สนับสนุนกีฬาลูกหนังเมืองเวียงพิงค์เกินร้อย  พร้อมทุมเทใจ เพื่อแฟนคลับ”ช้างเผือก” ให้กำลังใจทึมงานทุกคน ให้สู้สุดใจ ในลีกสูงสุดของประเทศไทย เพื่อแฟนลูกหนังเมืองล้านนา

“มาดามออม” ศรีโสภา โกฏคําลือ ผู้จัดการทีมเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

****************************

สี่แข้งแกร่งจากทีมชาติ เดินทางมากันครบแล้ว ! 4 แข้งกว่างโซ่งมาซ้อมกับทีมมื้อแรก พร้อมพูดคุยกัน ! • แฟนบอล “กว่างโซ้งมหาภัย” ช่วยเป็นแรงใจเชียร์อย่างเต็มที่ สนามแข้งโหดระดับเอเซีย ACL ที่ อุซเบกิสถาน

*******************************

ล่าสุด ราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ จับเจา เปาโร เซเลส วัย 32 ปี กองหน้าร่างยักษ์ ฟอร์มยอดเยี่ยม ยอดดาวยิงสโมสรโคขาว ร่วมทัพต่อแล้ว

เตรียมลุยศึกไทยลีก 2 ที่จะถึงนี้ โดยผลงานเซเลส จบสถิติการลงสนามเมื่อฤดูกาล 2019-2020 ลงสนาม 8 นัด ยิงไป 9 ประตู

***************************

“รถม้ามรกต ” ลำปางเอฟซี เอาจริง ปรับปุงอย่างต่อเนื่องป้ายพร้อม !!.. ไฟพร้อม !!.. กองเชียร์พร้อม ???

สโมสรฟุตบอลลำปาง ทุ่มงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ปรับปรุงสนามแข่งขัน โดยในวันนี้เพิ่งเสร็จสิ้นการติดตั้ง Score Board Digital และเปลี่ยนตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าใหม่ในสนาม ให้รองรับกับการเปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างชุดใหม่รวม 60 ดวง เพื่อให้ได้ค่าแสงส่องสว่างตามมาตรฐานของไทยลีก รวมถึงการปรับสภาพพื้นสนามหญ้า ในส่วนของเก้าอี้ผู้ชม

***************************

“คาวบอย” ทัพแข้งหนุ่มวัยคะนอง ” แม้โจ้ ยูไนเต็ด ฝึกซ้อมท่ามกลางเเสงเเดดอย่างไม่ย้อท้อ เพื่อความพร้อมในการโม่แข้ง ไทยลีก 3 ฤดูกาลใหม่

***************************

ถึงแม้โปรแกรมฟาดแข้ง “อเมเจอร์ลีก” จะมาไม่ถึง ยังไม้มีกำหนดแข่งขัน แต่แข้งหนุ่มเลือดใหม่ไฟแรงเมืองล้านนา ยังคงซ้อมเข้มอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน เพื่อพัฒนาฝีเท้าสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยาบา “ประธาน ดร.หมู” ผู้มีหัวใจฟุตบอลเกินร้อย

********************************

*****************************

สุดปัง กลับมาอีกรอบแล้วนะคะ สำหรับ Super Hot Deal Gassan Legacy Golf Club สามารถสั่งซื้อ สั่งจองล่วงหน้าได้นะคะ เริ่มใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นะคะ รีบๆ ซื้อเก็บไว้นะคะ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ ✨✨📢 SUPER HOT DEAL COUPONS ARE BACK AGAIN

Gassan Legacy Golf Club ⛳️
โปรแรง 🔥 มาพร้อมออกรอบด้วยคูปองชุดราคาสุดพิเศษ จัดทำ 1 ชุด 5 ใบ รวมกรีนฟีและรถกอล์ฟ เพียง 4,000 บาทต่อชุด (ราคาต่อใบ ใบละ 800 บาท)เปิดขาย : 10 วันเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2564  (คูปองใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564)

****************************

สุดปัง กลับมาอีกรอบแล้วนะคะ สำหรับ Hotel Hot Deal Gassan Legacy Golf Club สามารถสั่งซื้อ สั่งจองล่วงหน้าได้นะคะ เริ่มใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นะคะ รีบๆ ซื้อเก็บไว้นะคะ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ ✨✨

โปรโมชั่นห้องพักราคาโดนๆ 🔥Hotel Hot Deal 🏊‍♂️🏌️‍♂️👨‍💻🍱☕️🌿🌻🍀🌺⛳️ขายเพียง 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น ‼️กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️ห้องซูพีเรียรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน / ห้อง / คืน

*************************

****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

 

 

Related posts