#อบจ.ประชุมฝ่ายบริหาร ติดตามผลงานทุกกองในช่วงเดือนพฤษภาคม หาทางพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานและการดูแลประชาชน โลกเปลี่ยน อบจ.ต้องปรับตัว ส่งเสริมAI หุ่นยนต์

สรุปผลงานอบจ.

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 22 มิถุนายนนี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด นายสมคิด บุญครอบ หน.สำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด โดยมีวาระที่สำคัญคือ การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของแต่ละกอง ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยนายกอบจ.ได้กล่าวถึงภาพรวมของงานว่า งานทุกอย่างใกล้จะเข้าที่แล้ว แต่ก็คงยังคงต้องพูดแบบนี้ตลอด 4 ปี เนื่องจากไม่มีอะไรเข้าที่ได้ตลอดไป เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไว จึงไม่มีอะไรจะเข้าที่ จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดำรงชีวิตจะอยู่นิ่งแบบเดิมไม่ได้ ระยะเวลา 10 ปี ถ้ายังไม่มีการปรับตัว ประเทศเราจะล้าหลังไม่ทันโลก ต้องมีการวางแผนเพื่ออนาคต เตรียมโครงสร้างใหม่ เราจึงจำเป็นต้องวางแผนนำพาทิศทางของอบจ.ใหม่ ให้มีศักยภาพ เกิดการพัฒนารับมือกับโลกอนาคต

นายกฯกล่าวอีกว่า พราะโลกเปลี่ยนโครงสร้างใหม่มุ่งเน้นการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน การขับเคลื่อนการทำงานของอบจ. และการพัฒนาองค์กร การทำงานต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ซึ่งหากเจอปัญหาบ่อยๆ จะทำให้เกิดความชำนาญ และเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาเพื่อช่วยชาวบ้านได้ทันท่วงที และงานจะเป็นไปตามระบบ ในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยต้องสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ เจาะบ่อบาดาล และขุดลอกเส้นทางน้ำ หากไม่รีบแก้ไข ชาวบ้านก็จะไม่มีน้ำทำการเกษตร ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ คุณภาพชีวิตจะแย่ลง สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะไม่มีการฟื้นตัวเพราะชาวบ้านไม่มีเงินที่จะนำมาใช้จ่าย

พร้อมกันนี้อยากให้ทุกฝ่ายทบทวนเรื่องโครงการของบอุดหนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน เพราะเงินรายได้ของอบจ. มาจากภาษีชาวบ้าน จึงต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กระบวนการทำงานต้องเป็นระบบร่วมกันคิด ร่วมกันทำ โดยมีชาวบ้านเป็นเป้าหมาย เป็นผู้ได้รับผล และอบจ.ยินดีที่จะร่วมทำงานกับทุกภาคส่วน

ด้านการศึกษา พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้ให้ความสำคัญสำหรับนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ อยากให้มีการสร้างอัตลักษณ์บนพื้นฐานความจริง โดยคำนึงถึงทักษะ การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง ภายใต้แนวคิด “1 คน 1 ความสามารถ” เป็นการกระตุ้นให้เกิดโมเดลในการสร้างทักษะ นวัตกรรมของนักเรียน โดยนายก อบจ. เสนอให้มีการจัดการแข่งขันในด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจด้านทักษะเทคโนโลยี โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ รวมถึงจะสนับสนุนหาทีมวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มาช่วยให้ความรู้ เพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งการมองให้ไกลระดับโลก ทำระดับ อบจ. จะสร้างให้เราเข้มแข็ง และภาคธุรกิจจะเข้ามาให้การสนับสนุนด้านวิจัย เพราะระบบ AI ถ้าเราช้ากว่าเขา 1 ปี จะทำให้เราช้ากว่าโลก 10 ปี รวมถึงการทำ MOU ร่วมกับสถาบันที่มีผู้เขี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การผลิตหุ่นยนต์ เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ส่วนด้านการพัฒนาบึงบอระเพ็ดนั้น ถ้ามีน้ำไหลเข้าบึงมากพอที่จะสามารถใช้เรือได้ จะจัดชุดเข้าสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อหาดูจุดแวะเที่ยว จุดเชคอิน จุดถ่ายภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสการนั่งเรือ ชมนก ชมดอกบัว และบรรยากาศภายในบึงบอระเพ็ด อีกด้วย
////

Related posts