#ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ

วันที่ 21 มิ.ย.64  เวลา 12.30 น
~~~~~~~~~
นายวีระชัย ไชยมงคล
กำนันตำบลป่าแดด
พร้อมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าแดดฯและ
นางตุลา กิตติกุล
ผู้ใหญ่บ้าน
ม.2 บ้านป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดดฯ รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและ อสม.

ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาตร์ชาติ
จากนั้น ผู้ใหญ่บ้าน ได้กล่าวขอบคุณ
พลตำรวจเอก  สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมมอบของที่ระลึก ในนามตัวแทนฝ่ายปกครองและผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ วัดป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
________________

Related posts