“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ มุ่งมั่นนำเศรษฐกิจกลับคืนสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ป้องกันการระบาดโรคร้ายโควิด 19 อย่างถาวร เพื่อกลับมาประกอบกิจการอย่างมั่นคง

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***************************

จังหวัดลำพูน จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564

(21 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคล ซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

******************************

รองผู้ว่าเชียงใหม่ มุ่งมั่น ขยันขันแข็งลงพื้นที่ พบเกษตรกรสำรวจผลผลิตล้นตลาด เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลผลิตราคาตกต่ำ

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***********************

เมืองหละปูน – หลายภาคส่วน ร่วมกันนำพืชผลทางการเกษตร จากเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดเตรียมใส่ถุง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

(21 มิถุนายน 2564) ที่ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน  การอำนวยการโดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน ผู้ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) พร้อมด้วย ทหารจากกองพลทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน จิตอาสา ได้ร่วมกันนำพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  โดยสำหรับในช่วงค่ำจะมีการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 30 นายและจิตอาสาช่วยกันนำพืชผลทางการเกษตรบรรจุใส่ถุง เพื่อจะได้นำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ตามกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน”  โดยจะมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมมอบในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยจะใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 หรือโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด สำหรับวันนี้จะมีพืชผลทางการเกษตรจะทยอยเดินทางมาถึง ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

*******************************

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ร่วมลงนามในฐานะพยาน


สำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศระหว่าง สป.อว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จำนวน 33 แห่ง

*****************************

 #ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด โดยคุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ และ คุณวธัญญู ตันตรานนท์ มอบกล่องรับบริจาค จำนวน 16 กล่อง สำหรับวางใน 7-ELEVEN จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัส covid-19 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ผศ.นพ. ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

***************************

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด  บริษัท โอซูก้า นิวทราซูดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องดื่มโพคารี่ สเวท (Pocari Sweat) จำนวน 1,992 ขวด มูลค่า 49,800 บาท ให้แก่ทีมแพทย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยมี ผศ.นพ. สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

*******************************

เชียงใหม่ – อำเภอฝาง เข้ม ป้องกันต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอฝาง พร้อมด้วย นายอุดร ปันชุม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงเจ้าหน้าที่อส.ฝาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารชุดชรบ. ร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติด ณ พื้นที่บ้านโป่งถืบใน และโป่งถืบนอก ตำบลเวียง พร้อมเฝ้าระวัง และลาดตระเวนเพื่อป้องกันต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยการดำเนินการดังกล่าว สามารถตรวจจับ คนลักลอบเข้าเมืองจำนวน 1 รายตรวจสารเสพติด 7 ราย พบผู้เสพ 1 รายตรวจพบรถจักรยานยนต์เสียงดังเกินค่ามาตรฐานจำนวน 2 คัน ส่งดำเนินการตามกฎหมาย

*****************************

เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ประกาศงดให้บริการฌาปนสถาน 3 แห่ง หลังพบจนท.ติดเชื้อโควิด-19

นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลนครเชียงรายมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศงดให้บริการฌาปนสถานที่อยู่ในความดูแลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ฌาปนสถานเด่นห้า ฌาปนสถานวังดิน และฌาปนสถานดงหนองเป็ด ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ดังนั้น จึงส่งผลให้เพื่อนร่วมงานอีก 6 ราย รวมถึงพนักงานขับรถ 2 ราย รวมทั้งหมด 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เทศบาลนครเชียงรายจึงขออนุญาตปิดฌาปนสถานเพื่อทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

*****************************

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่หารือความเป็นไปได้ ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ภายในสุสานช้างเผือกเพื่อการกีฬาและนันทนาการ

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายชาตรี กันทวี หัวหน้าแขวงศรีวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในสุสานช้างเผือกเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 

****************************

เชียงใหม่ -บุคลากร มทร.ล้านนา ชุดแรกรับวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 สร้างความเขื่อมั่นมาตรการป้องกันในสถานศึกษา

บุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เข็มที่ 2  ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หลังจากที่รับการฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  โดยบุคลากรที่เข้ารับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2  จำนวน 91 ราย และในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  เพิ่มอีก 5 ราย ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2  เข็มแล้ว จะได้รับใบรับรองการรับวัคซีนซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันประกอบการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ด้วย

*******************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ – ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโอนเงินผ่านบัญชีชื่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ (โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า) ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนห้วยแก้ว
บัญชีประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 549-0-31328-5 หรือสแกน QR Code
Transfer money through the account named: Chiang Mai Zoo (Adopt an animal Project)
Bank name: KTB Account No. 549-0-31328-5 or Scan QR Code

*****************************

รอบรู้ สภาพอากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

****************************

 

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

****************************

“ช้างเผือก” มุ่งมั่นฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมที่สุดทั้งกาย-ใจ เพื่อศักดิ์ศรี “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” 

ร่วมส่งกำลังใจให้ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” กับการลงเล่นในศึกไทยลีก 1 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

***************************

หลังเสร็จสิ้นมื้อเช้า ขุนพลกว่างโซ้งฯ พากันยืดเหยียดบริเวณโดยรอบและเดินชมบรรยากาศรอบๆ Amir Timur Square Park ก่อนจะกลับเข้าที่พัก


#ส่งเชียงรายสู้ศึกACL2021 #หมู่เฮามาเชียร์เจียงฮาย

*********************************

“ไทยลีก 2” ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิด ๆ เข้ามาอีกหน่อย “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี ทุ่มเทสุดพลัง เตรียมแข้งแกร่ง สู้เดือดทุกทีมแย่งตั๋วไทยลีก

*****************************

ซ้อมทุกวัน “ราชันโคขาว”  ลำพูนวอริเออร์ บิ๊กทีมภาคเหนือตอนบน เสริมแกร่งทุกแผง เตรียมพร้อมอย่างมุ่งมั่น พร้อมฟาดแข้ง ไทยลีก 2 อย่างมั่นใจ

****************************

คณะผู้บริหาร สโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ดให้การต้อนรับ ผศ.ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ,ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมทั้งคณะกองกิจการนักศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การดำเนินงาสโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด ครับ

*********************************

*******************************

**********************************

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ร่วมกับ ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “เล่นกอล์ฟ ผ่อนคลาย ที่ลำพูน Green Season”


คุณสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ,ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน เปิดเผย  (Playing Golf at Lamphun in Green Season) ในวันพฤหัสบดีที่  1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ณ คลับเฮ้าส์ ห้องฟ้าประทาน สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ “เล่นกอล์ฟ ผ่อนคลาย ที่ลำพูน Green Season” เป็นสิทธิประโยนช์สุดพิเศษ ที่มอบให้กับนักกอล์ฟที่มาออกรอบในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ถึง 24 สิงหาคม 2564  ที่สนามกอล์ฟในจังหวัดลำพูนทั้ง 6 สนาม

*******************************

สาระ น่ารู้ “ฟ้าทะลายโจร”

*******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

 

 

 

 

Related posts