#นายกรัฐมนตรีสั่งการแก้ปัญหายาเสพติด นำผู้เสพฯ เข้ารับการบำบัดรักษา

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติดในทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกชุมชน เพื่อนำสู่การบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นลดภาระของครอบครัว โดยต้องดำเนินการตามกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์เพื่อบำบัดผู้ป่วยให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติดจะได้รับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลรัฐและสามารถสมัครงานได้ เพราะการขึ้นทะเบียนผู้ติดยาเสพติด ไม่ใช่การการบันทึกประวัติอาชญากรรม

นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการต่อนายทุน ผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวด เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ รวมถึงการยึดทรัพย์ด้วย

==================
#แก้ปัญหายาเสพติด
#สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เสพยาเสพติด
#บำบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคม
#PMOC

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/567399241312069/?d=n

Related posts