#สำหรับบุคลากร มช ที่จะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่หอประชุม มช ในวันที่ 12-13 มิย นี้

สำหรับบุคลากร มช ที่จะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่หอประชุม มช ในวันที่ 12-13 มิย นี้
สามารถเช็คเวลานัดหมายได้จาก CMU Mobile app ครับ

Related posts