#ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดร้าน Fresh&Mild ใหม่ สาขาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์  มช. ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดร้าน Fresh&Mild ใหม่ สาขาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยมีคุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้จัดการ และ คุณดาราวรรณ ทิพย์เนตร รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ร้าน Fresh&Mild สาขา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts