#คุณประเสริฐ และคุณณัฐทัยรักข์ ดีประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สบทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณประเสริฐ และคุณณัฐทัยรักข์ ดีประเสริฐ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สบทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts