#⛳️GREEN SPEED TO DAY⛳️ Gassan Khuntan Golf & Resort ⛰ Friday 11th June 2021

⛳️GREEN SPEED TO DAY⛳️
Gassan Khuntan Golf & Resort ⛰
Friday 11th June 2021
H.1-9 = 9F.0IN.
H.10-18 = 9F.2IN.
C.1-C 9. = 8F.8IN.
สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ⛳️
✨ ภาพสนามเช้านี้ วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564
จองออกรอบ 📞
กรีนฟี กัซซันขุนตาน: 053-507006, 081-9504871
ฝ่ายขายและการตลาด : 053-507009, 081-6604334

Related posts