#ตรวจประเมินการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่9 มิถุนายน 2564 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกับคณะตรวจประเมินการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนครสวรรค์

นำโดยพันเอกโชติพัฒน์ แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ นายจิตร์ติพลธ์ สัตตะพันธ์คีรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ และนายมานิต บุญคลัง ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ไพศาลี หนองบัวและชุมแสง โดยคณะประเมินได้ตรวจประเมินที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก โรงเรียนบ้านเขาล้อ โรงเรียนไพศาลี เทศบาลตำบลไพศาลี สนามฟุตบอลอำเภอหนองบัว สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชุมแสง และสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลทับกฤษ

Related posts