#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจง “การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลง “หมอพร้อม”

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชี้แจง “การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลง “หมอพร้อม”
และเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นจุดฉีดวัคซีน
“ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564”

เนื่องจาก บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ทางโรงพยาบาลจึงขอชี้แจงแนวทางในการฉีดวัคซีนดังนี้

– ทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้ในหมอพร้อม ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 และเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สามารถเข้ารับบริการที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ท่านจะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค”

– เฉพาะท่านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หากท่านประสงค์จะรับวัคซีน
ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้ท่านรอรับฟังข่าวสารจาก
โรงพยาบาลต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

Related posts