#”รองจารุวัฒน์” ปฏิบัติการสอนวิชาปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู ให้กับ นศ.ระดับปริญญาโท

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

โดนรองอธิการบดี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ปฏิบัติการสอนวิชาปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู ให้กับ นศ.ระดับปริญญาโท ระบบZoom

Related posts