#พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน โดยมี ผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

ในการนี้ มีนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จำนวน ๔๓ คน เป็นพันจ่าอากาศเอก จำนวน ๑๔ คน ,พันจ่าอากาศโท จำนวน ๒๕ คน ,พันจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน และจ่าอากาศโท จำนวน ๓ คน

Related posts