#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศป.บส.ชน.) จัดกิจกรรมตู้ปันสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วงสถานการณ์โควิด- 19

โดยจัดกิจกรรมเติมตู้ปันสุข ศป.บส.ชน. แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ในการนี้ได้จัดอาหารร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วยอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง, นมถั่วเหลือง, น้ำดื่ม, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ขนม, อาหารกระป๋อง และผลไม้

นอกจากนี้ยังได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 500 ชิ้น ณ อาคารตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภ าระ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19

Related posts