#เชิญติดตามรับฟัง วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -วันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด)

เชิญติดตามรับฟัง
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด)
.
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษาปริญญาตรี
-วันอาทิตย์ที่ 13 – วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
.
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รับฟังได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/316521053535635
.
และรับฟัง Podcast ได้ทาง Application
Spotify : https://cmu.to/CCARC-Podcast
Anchor : https://anchor.fm/ccarc
Google Podcasts : https://cmu.to/FRx0s
.
#CCARCPodcast #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts