#บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด ผู้แทนโดย รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล มอบตู้แช่วัคซีน 2 ประตู จำนวน 2 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด ผู้แทนโดย รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล มอบตู้แช่วัคซีน 2 ประตู จำนวน 2 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในสถานการณ์ covid-19 โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts