#คุณสมศรี ไชยสิน พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อการปรับปรุง CCU และห้องฟอกไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณสมศรี ไชยสิน พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อการปรับปรุง CCU และห้องฟอกไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts