#ศึกษาดูงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 และคณะฯ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จันสุข นายอำเภอชุมแสง , นางสาวกัลย์ชพร รอดบำรุง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช และนายประทวน กองประยุทธ กำนันตำบลทับกฤช แ ละผู้นำชุมชนตำบลทับกฤช

เข้าศึกษาดูงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ณ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะฯเข้าศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ประมาณ จำนวน 15 คน

Related posts