#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และออกใบรับรองแพทย์ สำหรับ work permit และ fit-to-fly ด้วยมาตรฐานกรมควบคุมโรค

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
และออกใบรับรองแพทย์ สำหรับ work permit และ fit-to-fly
ด้วยมาตรฐานกรมควบคุมโรค

👩🏻 คนไทย ราคา 3,160 บาท
👱🏻‍♀️ชาวต่างชาติ ราคา 3,600 บาท
(อัตราค่าบริการนี้รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าใบรับรองแพทย์)

📢 แจ้งผลทาง SMS ภายใน 12-24 ชั่วโมง สามารถรับผลการตรวจและใบรับรองแพทย์ได้ในวันถัดไป

ราคาอ้างอิงตามประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เพื่อความถูกต้องของราคา ในช่วงเวลาที่ท่านจะรับการตรวจ โปรดโทรสอบถามที่… ☎️ 053-938589

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3ipy0Wz
Line@MedCMU : https://bit.ly/3zan9Ws
Facebook : https://bit.ly/3cqcZqI
Blockdit : https://bit.ly/3zjrIOj
Twitter : https://bit.ly/3cqPKwS
Telegram : https://bit.ly/3x2TOv4
Instagram : https://bit.ly/34Ye1WW

#ตรวจคัดกรองหาเชื้อCOVID19
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts