“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ คึกคักวันที่ 7 มิถุนายน 2564 บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จุดฉีดวัคซีนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าวันที่ (7 มิ.ย. 64) มีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 รอบเดือนมิถุนายน กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านระบบหมอพร้อม ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดฉีดแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้ 1,500 – 2,000 คน ต่อวัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีน

**********************************

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนภาคโรงพยาบาลเอกชน คิกออฟ ให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรกเช่นกัน สำหรับผู้ที่จองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม

*******************************

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ kickoff ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภาคประชาชนวันแรก 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00น.-13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีนที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 710 คน

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “เป็นไปตามแผนของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนไว้ โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวัน kickoff ฉีดวัคซีนภาคประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหน่วยงานคือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงก็ร่วม kickoff พร้อมกันทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยทั้งนี้เป็นไปตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า วัคซีนในวันนี้ได้มาถึงตามกำหนดเวลา และคาดว่าน่าจะฉีดภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุด

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ว่า “คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการฉีดวัคซีน covid-19 ให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ ( 7 มิถุนายน 2564 ) เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19                                                                                                ***************************

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เขตอำเภออมก๋อย เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ได้รับโอกาสฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรันยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

***************************

เมืองหละปูน –  เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งวันนี้จังหวัดลำพูนได้ทำการฉีดปฐมฤกษ์เป็นวันแรก

โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งวันนี้ได้ทำการฉีดปฐมฤกษ์เป็นวันแรก สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง

***************************

เมืองรถม้า – จิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมอำนวยความสะดวกบริการผู้สูงอายุและประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอเมืองลำปาง

ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานจากหลายภาคส่วนกว่า 80 คน ร่วมอำนวยความสะดวกตลอดจนดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับวัคซีนโควิด19วันแรก ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

************************

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด – บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขา ศูนย์บริการเดอะวิสดอม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ นำโดย คุณอโณทัย กตัญญูกุล ผู้จัดการสาขา บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการเดอะวิสดอม สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช.

*****************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ –  สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ผู้ประกอบการตลาดบริบูรณ์ และการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า

 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้นายดุสิต บูรณะพิมพ์ นายประสิทธิ์ พวงสำลี และนายกันต์กวี อินทธิรา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการ ดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล พร้อมกับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ผู้ประกอบการตลาดบริบูรณ์ และการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

******************************

ฝนหลวงภาคเหนือ ปฏิฐัคิการทำฝนอย่างต่อเนื่อง เพิ่อเติมน้ำในเขื่อน#ตาก มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร – จ.ตาก(สามเงา บ้านตาก) พื้นที่ลุ่มรับน้ำ – เขื่อนภูมิพล จ.ตาก


      นายรังสรรต์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 

*****************************

เ้ชียงใหม่  –  Back to (Online) School !! ก่อนเปิดเทอมนี้ พบกับ 3 Webinar Series ที่จะพาอาจารย์ มช. Update ความรู้ใหม่ๆให้จุใจก่อนสอน9 มิ.ย. 64 (10.00-11.30 น.)
1 ปีกับ COVID-19 เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
ลงทะเบียน : https://cmu.to/back-to-school-ep1

10 มิ.ย.64 (10.00-11.30 น.)
สอนOnline เปิดเทอมนี้ใช้เครื่องมืออะไรดี?”
ลงทะเบียน : https://cmu.to/back-to-school-ep2

11มิ.ย.64 (10.00-11.30 น.)
“”แอบดูเทคนิคสอนออนไลน์ ” เทอม 1/2564 ”
ลงทะเบียน : https://cmu.to/back-to-school-ep3     TLIC CMU

********************************

ความหวังที่แฟนฟุตบอลไทย ที่จะเห็น“ช้างศึก”ก้าวไปสู่ระดับโลก ขั้นแรกเข้าไปเล่นรอบ 12 ทีมสุดท้าย ก็จบสิ้นโรงเรียน นิชิโน๊ะ ไปเรียบร้อยแล้ว ชีวิตต้องเดินต่อไป เราชาวไทย อยากเห็นฟุตบอลไทยก้าวไกลไปกว่านี้ ต้องร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนฟุตบอลลีก ของไทย ให้เต็มที่ เข้าเชียร์ กันให้เต็มสนาม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารทีม และนักเตะ จะได้เตะกันให้ไฟแลป วิ่งสู้ฟัดแบบลืมตาย เพื่อความเคยชินทุกคน เมื่อลงสนามต้องสวมหัวใจสิงห์ วิ่งไล่ฟัด ตั้งแต่หลังจนถึงหน้าประตู สู้แบบใจขาด “วงการฟุตบอลไทย” ถึงเจริญก้าวหน้า ไม่ใช่เล่นไปเดินไป เหมือนลีกไทยทุกวันนี้ เอาไว้ชาติหน้าค่อยคิดไปบอลโลก ครับ

******************************

ชาวเวียงพิงค์ ต้องให้กำลังใจ ผู้บริหาร”ช้างเผือก” ที่มุ่งมั่นสร้างทีมคนเมืองเลือดแท้เมืองเชียงใหม่ ไต่เต้าจาก อเมเจอร์ลีก สู้แบบกัดฟันทน ล้มลุกคลุกคลาน ด้วยความรักลูกหนังที่มีหัวใจฟุตบอลเกินร้อย นำทีมขึ้นสู่ลีกสูงสุด ไทยลีก อย่างทรนง 

“บิ๊กก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

******************************

ยังคงได้รับความเชื่อใจจาก”ช้างเผือก”  ด้วยความเฉียบคม ส่งลูกหนังเข้าไปตุงตาข่ายคู่แข่ง อย่างเฉียบขาด “บิ๊กก้อง” จึงควงแขนให้ไปต่อในไทยลีก

เมลวิน เดอ ลูว์ ศูนย์หน้าดาวซัลโวของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา (17 ประตู 9 แอสซิสต์) เดินทางร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย หลังผ่าน State Quarantine และผลตรวจโควิดออกมาเป็นลบ เช่นเดียวกับ กรกช วิริยอุดมศิริ ที่ลงฝึกซ้อมกับทีมอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกัน ร่วมส่งกำลังใจให้ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” กับการลงเล่นในศึกไทยลีก 1 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ !!!

*****************************

ทีมไทยลีก หมู่เฮาชาวล้านนา  ได้รับข่าวดี ได้เข้ารอบแบ่งกลุ่ม ACL  เราชาวเหนือต้องร่วมเป็นกำลังใจ เพื่อยกระดับฟุตบอลลีกไทย บนเวทีฟาดแข้งระดับเอเซีย

*****************************

“พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี มั่นใจ “เจ้าเบิ้ม” ชุติพันธ์ นบนอบ แนวรับมีความพร้อมลุยซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากในอีกราว 2 เดือนข้างหน้า

เผยฟิตต่อเนื่องตามโปรแกรมที่ได้รับจากทีมผู้ฝึกสอน ในช่วงป้องกันความเสี่ยง ต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19⁣

****************************

“ราชันโคขาว” เสริมแกร่งไม่เลิกลา คว้านักเตะดังต่างชาติ เคยฟาดแข้งดาราระดับโลก  บอสตาล นายพงษ์ศิริ ฐาราชวงศ์ศึก ประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์ ปิดดีล คว้าเจฟเฟรน ซัวเรซ อดีตกองหน้า บาร์เซโลนา เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“เจฟเฟรน ซัวเรซ” แข้งวัย 33 ปี เริ่มต้นค้าแข้งในฐานะนักเตะเยาวชนของลามาเซีย ของ “บาร์เซโลน่า” ปี 2004 และสามารถไต่เต้าขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของทีมได้ในปี 2008 -2011 โดยเคยเล่นเคียงบาเคียงไหล่กับเพื่อนร่วมทีมระดับโลกอย่าง อิเนียสต้า , ชาบี เออร์นันเดธ

*************************

“รถม้ามรกต” ลำปาง เอฟซี ขยับขับเคลื่อนนักเตะรุ่นเก๋า มากประสบการณ์ เปิดตัวขุนพลทีมรถม้ามรกต ฤดูกาล 2021/22

กันตภณ สมพิทยานุรักษ์ (เอิร์ท) อายุ 31 ปี สูง 182 ซม. ตำแหน่ง แบ๊คซ้าย / เซนเตอร์แบ๊ค นักเตะเก๋าเกมส์มากประสบการณ์ 

******************************

แพร่ ยูไนเต็ด เตรียมทีมเข้มข้นไว้ลายทีมดังล้านนา พร้อมจับตาทีมแกร่งไทยลีก 2 ใครเป็นตัวเต็งคว้าตั๋วขึ้นลีกสูงสุด

****************************

สโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด เข้าร่วมกิจกรรม ‘วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ(มหาวิทยาลัยแม่โจ้)’

โดยมี พี่ชิน-ชิน เถียรทิม รองประธานสโมสรฯ ,โค้ชพันธ์-ชลาพันธ์ พูนเอียด หัวหน้าผู้ฝึกสอน เเละ พี่ตั๊ก-มาลินี พูนเอียด คณะกรรมการฝ่ายบัญชี เป็นตัวเเทนของสโมสรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้​

******************************

เตรียมพร้อมลงเล่น  “อเมเจอร์ลีก” เพื่อก้าวขึ้นเป็นเล่นลีกอาชีพ “ไทยลีก 3” มุ่งมั่นซ้อมแบบเต็มกำลัง หวังแรงใจพี่น้องชาวเวียงพิงค์ ร่วมแรงใจ เชียร์ “สิงห์เหนือ เชียงใหม่” จะฟาดแข้งเร็วๆ นี้ ครับ

*************************

ยินดีรับใช้ นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน พร้อมจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ ครับ

 

 

 

 

Related posts