#อำเภอกัลยาณิวัฒนา ” พระครูจันทรกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ นำพระสงฆ์เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ รพ.วัดจันทร์

“อำเภอกัลยาณิวัฒนา ” พระครูจันทรกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ นำพระสงฆ์เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ รพ.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มิ.ย.2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ร่วมด้วยช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อลดความเสี่ยง ลดการติดเชื้อไวรัส covid 19 ให้ปลอดภัยไร้โรค ดำรงชีวิตได้ตามปกติ…โดยไม่มีปฏิกิริยา และผลข้างเคียงแต่ประการใด

Related posts