#ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลลานา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนภาคโรงพยาบาลเอกชน คิกออฟ ให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรกเช่นกัน สำหรับผู้ที่จองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม..

บรรยากาศของวันแรก ในการเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตามวาระแห่งชาติ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลลานนาจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในช่วงบ่ายเท่านั้น เพื่อลดการแออัดในการให้บริการผู้ป่วย และในช่วงบ่ายวันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสถานที่ การให้บริการ พร้อมทั้งซักถามปัญหาในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ ที่พบว่ามีผู้เข้ามาขอรับการฉีดวัคซีนหลายคน ลงจองในระบบหมอพร้อมไว้ แต่รายชื่อหลุดไป ไม่สามารถตรวจสอบทางมือถือตนเองได้แล้ว เนื่องจากระบบหมอพร้อมปิดการให้บริการชั่วคราว โรงพยาบาลลานนาจึงต้องขอให้ผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อ เพื่อยืนยันสิทธิ์ตนเอง โทรเข้ามาสอบถามล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดวัคซีนฯ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ขึ้นสิทธิ์ฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลลานนา แนะนำจองคิวใหม่ ผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังห่วงใยซักถามถึงการเตรียมความพร้อม ที่จะเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้ประกันตน ของโรงพยาบาลลานนาเอง ตามโครงการของสำนักงานประกันสังคม ที่จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เร็วๆนี้ โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้ประกันตนมากถึง 150,000 คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมชม โรงพยาบาลลานนา 3 โรงพยาบาลในเครือฯ แห่งใหม่ ในซอยสุขเกษม ซึ่งได้เตรียมการไว้ ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยประกันสังคม และอาจจะใช้เป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนต่อไป เมื่อโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่มาถึง ..

โรงพยาบาลลานนา ได้มีการจัดระบบ และขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามการจัดสรรจากภาครัฐ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดความแออัด ซึ่งจะให้บริการวันละ 150 คน แบ่งจุดบริการเป็น 2 จุด อาคาร A จำนวน 70 คน และอาคาร C จำนวน 80 คน เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. แบ่งคิวเป็นรอบๆ ชั่วโมงละ 50 คน และยังคงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดในโรงพยาบาล จัดระบบเป็น 8 ขั้นตอน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการฉีดวัคซีน
.
ผลสรุปหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา ในวันแรกนี้ มีประชาชนชาวเชียงใหม่ ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเข้ามาจำนวน 142 คน อายุมากกว่า 60 ปี 62 คน อายุน้อยกว่า 60 ปี 80 คน เข้ามารับการฉีดวัคซีน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 136 คน แยกเป็นฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 70 คน และ วัคซีนแอสตราเซเนกา 66 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 ภาพรวมบรรยากาศการดำเนินการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลลานนา เริ่มแรกช่วงบ่าย จะมีผู้ลงทะเบียนจากหมอพร้อมมาแล้ว เข้าคิวรอรับบริการแออัดกันบ้างเล็กน้อย เนื่องด้วยผู้มารับการฉีดวัคซีนฯ ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนเร็วๆ จึงรีบมาก่อนเวลานัดของตนเอง แต่ก็สามารถบริหารจัดการ ด้วยความราบรื่น เรียบร้อยดีในเวลาต่อมา
.
/// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts