#วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 30-40 รายต่อวัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

วิกฤต!! โลหิตสำรองไม่เพียงพอ
มีผู้มาบริจาคโลหิตประมาณ 30-40 รายต่อวัน

แต่!!! ความต้องการโลหิตในการผ่าตัด และเพื่อการรักษาโรคต่างๆ
เช่น โรคเลือด โรคมะเร็งในแต่ละวัน มีมากถึง 100-120 ยูนิต

เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ที่..ห้องรับบริจาคโลหิต
ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. โทร. 0-5393-5624

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/34Xznnc
Twitter : https://bit.ly/3x8lAqd
Telegram : https://bit.ly/3ijJOtn
Blockdit : https://bit.ly/2TIuvQx
Instagram : https://bit.ly/3ggRV7m
Facebook : https://bit.ly/34WkD84

#BloodDonation #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts