#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ พบนายกและปลัดอบต.บึงเสนาท คุยเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยติดตั้งโซล่าเซลล์ดูดน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่บึงเสนาท

บ่ายนี้  ดร. ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เดินทางเข้าพื้นที่ ต บึงเสนาท อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

พบนายกและปลัดอบต.บึงเสนาท คุยเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยติดตั้งโซล่าเซลล์ดูดน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่บึงเสนาท และดูการถมดินพื้นที่ข้างสำนักงานอบต.ไว้เป็นแหล่งที่พักถ้าเกิดน้ำท่วมประมาณ 50 ไร่ และมอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากN95ไว้ใช้ในตำบลบึงเสนาทครับ

Related posts