#Back to (Online) School !! ก่อนเปิดเทอมนี้ พบกับ 3 Webinar Series ที่จะพาอาจารย์ มช. Update ความรู้ใหม่ๆให้จุใจก่อนสอน

Back to (Online) School !!
ก่อนเปิดเทอมนี้ พบกับ
3 Webinar Series
ที่จะพาอาจารย์ มช. Update ความรู้ใหม่ๆให้จุใจก่อนสอน
.
9 มิ.ย. 64 (10.00-11.30 น.)
” 1 ปีกับ COVID-19 เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
ลงทะเบียน : https://cmu.to/back-to-school-ep1

10 มิ.ย.64 (10.00-11.30 น.)
“สอนOnline เปิดเทอมนี้ใช้เครื่องมืออะไรดี?”
ลงทะเบียน : https://cmu.to/back-to-school-ep2

11มิ.ย.64 (10.00-11.30 น.)
“”แอบดูเทคนิคสอนออนไลน์ ” เทอม 1/2564 ”
ลงทะเบียน : https://cmu.to/back-to-school-ep3

TLIC CMU

Related posts