#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

สำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไว้ โดยท่านจะได้รับ SMS
ยืนยันวันและเวลาการเข้ารับการบริการจากทาง รพ.ก่อนถึงวันนัด

ตั้งแต่วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2564 ) เป็นต้นไป
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น.
โดยมีแนวทางที่กำหนดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
2 เข็ม ห่างกัน 16 สัปดาห์

– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุต่ำกว่า 60 ปี
จะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค (Sinovac)
2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-934900 – 1
( ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น.)

Related posts