#สว.ร่วมผช.รัฐมนตรี นำกลุ่มการเมืองวิถีใหม่ เข้าค่ายทหารจัดประชุมสัมมนาที่นครสวรรค์ประสบความสำเร็จ

การเมืองวิถีใหม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6. มิถุนายนนี้ ณ ห้องประชุมสโมสรค่ายจิรประวัติ มทบ.31 มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเมืองวิถีใหม่ โดยมีสมาชิกจากกลุ่มการเมืองวิถีใหม่ จ.นครสวรรค์ และสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงเข้าร่วมประชุม รวม 45 คน โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา (สว) หมายเลข 20 จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน. วุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ 4 ภาค พลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี. และนายบรรหาญ บุญเขต อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมการเมืองวิถีใหม่ วุฒิสภา

กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย นายเสนอศักดิ์. พุ่มอารี. หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ. เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้สรุปใจความจากคณะวิทยากรคือ การเมืองวิถีใหม่ ประชาชนต้องคิดใหม่ทำใหม่ ประชาชนต้องเข้มแข็ง แข็งแรงถึงจะเอาชนะเบื้องบนได้ ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก การเมืองวิถีใหม่ต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สุจริตไม่คอรัปชั่น ซึ่งถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบต.) ขอให้ผู้สมัคร และประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

การประชุมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทีมงานผู้ดำเนินงาน ขอขอบพระคุณนาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิงและคณะ ขอบคุณคณะเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่จ.นครสวรรค์ ขอบคุณค่ายจิรประวัติ มทบ.31 ขอบคุณชมรมคนรักหนองปลิงที่สนับสนุนเครื่องเสียง. ขอบคุณผู้บริจาคเงินมาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใดขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้
////

Related posts