#นายกวิรัช โตอิ้ม “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564”

นายกวิรัช โตอิ้ม “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564”
ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564


โดยมีนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ สำนักงานเทศบาล จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 นอกจากนี้ นายกวิรัช และรองไพลิน โตอิ้ม ใช้งบประมาณส่วนตัว มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพ ภูมิภัทร /สำเริง
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts