#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ใช้หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID – 19

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ใช้หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID – 19
ในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 64
(เวลา 8.00-13.00 น. )
ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรร สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้ล่วงหน้าและเลือก รพ. มหาราชนครเชียงใหม่”
โดยฉีดให้กับประชาชนดังนี้
– ท่านที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จะได้รับวัคซีนของ
บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า
– ท่านที่อายุต่ำกว่า 60 ปี
จะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค

– วันที่ 12 ,13 มิถุนายน 2564 (เวลา 8.00-13.00 น. )
สำหรับวัคซีน SINOVAC (โดสที่ 2 ) ฉีดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


#วัคซีนโควิด19
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรสวนดอก
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ o

Related posts