#ร่วมให้กำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่2) ณ หอประชุม มช.

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข็มที่2) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ และด้านสถานที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป (อายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดและระบบการติดตามการบริการในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมขั้นตอนในการฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคณะฯส่วนงานต่างๆ มาร่วมเป็นจิตอาสา ในการดำเนินการ เพื่อให้การวัคซีนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกตลอดการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไว้ โดยท่านจะได้รับ SMS ยืนยันวันและเวลาการเข้ารับการบริการจากทาง รพ.ก่อนถึงวันนัด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น.
.
โดยมีแนวทางที่กำหนดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
.
– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์
.
– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุต่ำกว่า 60 ปี
จะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค (Sinovac)
2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-934900 – 1( ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น.)

Related posts