#ให้กำลังใจ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวันแรก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกล่าวให้กำลังใจ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวันแรก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางทำให้สามารถจัดจุดบริการได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเป็นโถงขนาดใหญ่ เป็นพื้นระดับระนาบ จัดเป็นสัดส่วนอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันทำให้การเดินไปมามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เสริมให้การฉีดวัคซีนเป็นระเบียบและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้เพิ่มจำนวนบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มช. และจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดและระบบการติดตามการบริการในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมขั้นตอนในการฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหอประชุมแห่งนี้ จะใช้เป็นสถานที่สำหรับฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID – 19 ในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2564 สำหรับวัคซีน (เข็มที่ 2) ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ,6 ,12 ,13 มิถุนายน 2564 และฉีดให้ประชาชน ( อายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป )
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts