#กองบิน ๔๑ สนับสนุนเตียงสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ ได้สนับสนุนเตียงสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐ เตียง

เพื่อจัดตั้งหน่วยเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Related posts