#นายกฯวิรัช โตอิ้ม “ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา13.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับเทศบาลตำบล
โดยมี นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย คณะกรรมการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ตรวจประเมิน
ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการ ด้านอื่นๆ ของงานป้องกันฯและงานกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
-ทดสอบการสวมใส่ชุดดับเพลิงภายในอาคารและขวดอากาศ scba ตามระยะเวลาที่กำหนด
-ทดสอบการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นในงานดับเพลิงและกู้ภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
-ทดสอบระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงโรคติดต่อCOVID-19

ภาพ งานป้องกันฯ
ข่าวกษิภณ กันยาสิน

Related posts