#นายกวิรัช” พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจ ” ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียง” ภายในเขตเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการฯ แพทย์หญิงณัฐพร นายศุภเกียรติ โตอิ้ม ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจ ” ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียง”ภายในเขตเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นพระราชกุศล

Related posts