##กองทัพบกห่วงใย ปันสุข ปันน้ำใจไม่ทอดทิ้งกัน “มีแล้วแบ่งปัน”

เมื่อ 3 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศป.ปส.ชน.)จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ,ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน” (ปันสุข ปันน้ำใจ กองทัพบกห่วงใย เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน )

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจัดรถครัวสนาม ประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน 300 กล่อง บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเเจกจ่ายให้กับประชาชนทีได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมกับจัดกำลังพลชุด” Army Mobile delivery “ออกแจกจ่ายอาหารกล่องให้กับคนชราที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งไม่สามารถมารับการแจกจ่ายด้วยตนเองได้ โดยในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด

Related posts