#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากร 5 คณะด่านหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการฉีดเป็นจำนวนมาก ทุบสถิติสูงสุดที่ผ่านมาของโรงพยาบาล 1,258 ราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากร 5 คณะด่านหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการฉีดเป็นจำนวนมาก  ทุบสถิติสูงสุดที่ผ่านมาของโรงพยาบาล 1,258 ราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค ที่ผ่านมา

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ตามที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด แก่บุคลากร 5 คณะด่านหน้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์ และ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมความมั่นใจ พร้อมรับกับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ภาคประชาชน ซึ่งจะเริ่มในเดือนหน้า ( มิถุนายน 2564 ) ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรจาก 5 คณะดังกล่าว เข้ารับการบริการฉีดเป็นจำนวนมาก
โดยสถิติการเข้ารับบริการเมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนมากถึง 1,258 ราย นับเป็นสถิติสูงสุดต่อวัน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดเป็นต้นมา

ซึ่งการเตรียมการฉีดวัคซีน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นใจ ในการที่จะรองรับ การให้บริการ ฉีดวัคซีน covid -19 ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งกำหนดลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม”  ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. – 13.00 น.โดยกำหนด ฉีดวันละ 800 ราย ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts