#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 12 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 ราย และผู้ป่วยที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจเชื้อ โควิด-19 จำนวน 2 ราย

มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Intermediate ward ตึกสงฆ์ 10 ราย

รวมทั้ง มีผู้ป่วย 8 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช.

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีจำนวนลดลง แต่ผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีจำนวนมากขึ้น ขอทุกท่านโปรดดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่าน

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3ydi3bd
Facebook : https://bit.ly/3bu8L0J
Instagram : https://bit.ly/3wa3F1H
Telegram : https://t.me/medcmu/468
Twitter : https://bit.ly/3w9zyaJ
Blockdit : https://bit.ly/3brFsfy

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts