#การประชุมหารือการจัดตั้ง Thai Culture and Traditional Medicine Center @Wenzhou Medical University ผ่านระบบ Zoom Online Meeting

การประชุมหารือการจัดตั้ง Thai Culture and Traditional Medicine Center @Wenzhou Medical University ผ่านระบบ Zoom Online Meeting
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้ง Thai Culture and Traditional Medicine Center @Wenzhou Medical University ผ่านระบบ Zoom Online Meeting ร่วมกับ Professor Cheng Jinguo, Deputy Secretary of the Party Committee and Vice President, Wenzhou Medical University และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแพทย์เหวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อร่วมหารือการขยายความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทย การวิจัยร่วมด้านสมุนไพร การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากร และกิจกรรมอื่นๆในการจัดตั้งศูนย์ฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

Related posts