#ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก “แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยมีนายอำนวย ศรีทับทิม ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 คน รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม แจ้งการแต่งตั้งและขอประดับเครื่องหมายอินธนูให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเพื่อช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการปฏิบัติงาน
1.นางไพลิน โตอิ้ม เป็นรองนายกเทศมนตรี
2.นายเสวก อินพิทักษ์ เป็นรองนายกเทศมนตรี
3.นางวรรณา สังข์ทอง เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี
4.นายสมหมาย ขุนเพิ่ม เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ในการนี้หลังจากปิดการประชุม นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม บรรยากาศตั้งแต่เช้า มีผู้มารอแสดงความยินดี กับ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เช่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน, และประชาชน


ภาพ จอ. ณัฐดนัย , ภูมิภัทร
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts