นครสวรรค์ /// ออกตรวจสถานที่แหล่งน้ำ

เมื่อ ๐๓๑๐๓๐ พ.ค.๖๐ หมู่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำ อ.ตาคลี ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ชป.อ.ตาคลี ร่วมกับนางตีรณา จันทร์โต หน.วิศวกรปฏิบัติการ สอจ.น.ว. และนายศุภกิจ  อุดตุ้ย วิศวกรปฏิบัติการ เข้าตรวจ บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑ ถ.ชลประทานซีเมนต์ ต./อ.ตาคลี จว.น.ว.

โดยมีนางสุภาวีดี เหล่าธรรมจักร ผู้จัการฝ่ายบริหาร ของโรงงานให้การต้อนรับ สรุป ผลการฟังบรรยาย และออกตรวจสถานที่แหล่งน้ำ ซึ่งทางโรงว่าน้ำภายในโรงงานจะไม่มีการปล่อยออกไปภายนอกเพราะน้ำใช้ในการหล่อเย็นเท่านั้นและมีการสูบน้ำจากคลองชลประทานเมื่อมีน้ำไม่พอต่อการหล่อเย็น โดยทางโรงงานมีข้อตกลงกับทางชลประทานไว้ทุกปี และการออกตรวจมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางโรงงานทำตามระบบที่มีมาตรฐานทำให้ประชาชนไม่ผลกระทบในการผลิตของโรงงาน  ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว   ร้อย  รส.ที่ 1  ( มทบ 31 )

มนตรี มั่นคงดี   ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์

Related posts